ประวัติคุณหมอ

ประวัติคุณหมอเชนหยินหยาง

แพทย์จีนเชน ปรีชาวณิชวงศ์

ประวัติการศึกษา

2012 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แผนกแพทย์แผนจีน สาขานรีเวชวิทยา
มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ (ทุนรัฐบาลจีน)

2009 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี แผนกแพทย์จีน
มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ (นักศึกษาต่างชาติดีเด่น)

ประสบการณ์ทำงาน

  • แพทย์จีนประจำหยินหยางคลินิก
  • อดีตแพทย์จีนประจำคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
  • อาจารย์พิเศษทางด้านคลินิกให้นักศึกษาแพทย์จีน
  • คณะกรรมการสมาพันธ์แพทย์จีนโลกสาขาบุรุษเวช
  • คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข
  • คณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์จีนประเทศไทย
  • ผู้แต่ง “แมะหัศจรรย์ สุขภาพดีกับศาสตร์แพทย์แผนจีน” และ“สวยเป๊ะ สุขภาพดี ด้วยแพทย์แผนจีน”