แท้ง 3 ครั้งทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่ 1 ไม่ติดมากินยากับหยินหยางคลินิกติดเลย

เคยท้องเองแล้วแท้ง 3 ครั้งทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่ 1 ไม่ติดมากินยากับคุณหมอทั้งยาชงยาเม็ดบำรุงครั้งที่ 2 ติดคะ กินตั้งแต่ก่อนทำครั้งที่ 2 กินจนถึงเตียมมดลูกคะ ครั้งแรกที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่ได้กินยากับคุณหมอ ใส่ตัวอ่อนไปไม่ติดเลยคะ