เป็นช็อกโกแลตซีสต์ ฝังเข็ม รับประทานยา ไม่ขาด สุดท้ายก็ตั้งครรภ์

ไปพบคุณหมอ เนื่องจากเป็นช็อกโกแลตซีสต์ หลังจากพบคุณหมอตัดสินใจเลือกวิธีรับประทานยา และปล่อยตั้งครรภ์ค่ะ หลังจากฝังเข็ม รับประทานยา ไม่ขาด ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 4 สัปดาห์แล้วค่ะ